Profile

Aaron peter profile image

Aaron peter

Student

  • 1 review
  • 0 completed
Content 
Instructor 
Provider 
Saya Aaron Peter no. matrik BG17160459 dari Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan (UMSKAL) mengambil subjek Hubungan Etnik Seksyen 102, dibawah pimpinan Dr. Nordie Bin Achie. Pada pendapat saya, Hubungan etinik merupakan sesuatu ilmu yang baik dan penting kerana Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai kepelbagain agam dan juga kaum. Dari mempelajari asal usul agama dan kaum yang terdapat di Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia dapat mengeratkan silaturahim di antara satu sama lain tak kira bangsa dan agama. Di samping itu, saya sebagai rakyat Malaysia sangat bangga kerana sehingga kini kita masih dapat mengekalkan perpaduan bilangan kaum dan agama tersebut.