Profile

 profile image

Student

  • 0 reviews
  • 0 completed
Content 
Instructor 
Provider 
NAMA : NGU GUO HAO N0. MATRIKS : BG17110229 Seksyen:(103) UNIVERSITI SABAH MALAYSIA NAMA PENSYARAH : DR. NORDI ACHIE. Pada pendapat saya, berdasarkan video tersebut, krusus Hubungan Etnik amat penting kepada golongan pemuda (pelajar) Malaysia. Hubungan entik adalah krusus yang bagi golongan pemuda belajar perpaduan dalam kehidupan harian. Perpaduan adalah sangat penting kepada Malaysia, kerana Malaysia terdapat beberapa kaum. Perpaduan akan membolehkan Malaysia terus maju. Hubungan harmoni yang terjalin sesama kaum ini akan memperkukuhkan lagi kedaulatan dan pembangunan negara. Pemupukan hubungan etnik antara masyarakat adalah amat penting bagi negara kita yang bermasyarakat majmuk serta menjamin kestabilan ekonomi dan politik negara. Malaysia telah menggunakkan beberapa langkah-langkah untuk bersatu padu kaum-kaum di Malaysia. Sebagai contoh, Konsep 1Malaysia telah diperkenalkan oleh Datuk Seri Mohd Najib pada 3 April 2009. Konsep 1 Malaysia ini memberi aspirasi untuk memperbaiki hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat. Saya berharap Saya berharap keharmonian antara kaum di seluruh dunia ini dapat dipelihara dengan adanya hubungan etnik dalam setiap orang.