Profile

 profile image

Student

  • 0 reviews
  • 0 completed
Content 
Instructor 
Provider 
NAMA : RAINEI CHEE XIU YING UNIVERSITI MALAYSIA SABAH NO. MATRIK : BG17160558 KAD PENGENALAN : 970808-13-5918 SEKSYEN : 103 NAMA PENSYARAH : DR. NORDI ACHIE Pada pendapat saya, hubungan etnik merupakan satu subjek yang amat penting dalam kalangan pelajar-pelajar. Hal ini demikian kerana, negara kita mempunyai pelbagai bangsa dan budaya dalam kalangan masyarakat. Menurut video di atas, saya lebih memahami subjek ini adalah usaha untuk meningkat pelajar lebih memahami konsep perpaduan sosial di negara kita. Konsep asasnya, pelajar dapat memahami kemajuan etnik dan pluraklistik masyarakat etnik. subjek ini mampu mededahkan konsep pembangunan dan perlembangan politik. Pelajar-pelajar dapat membincangkan kepelbagaian dan kekayaan etnik malaysia dari latar belakang sejarah. Terdapat beberapa kebaikan belajar subjek ini, terutamannya, hubungan etnik telah menerangkan peranan sosial pluraliti sosial dan etnik dalam memupuk perpaduan dan mengenalpastian cabaran pluraliti budaya dan pelaksanannya dalam konteks masyarakat majmuk malaysia. Bukan itu sahaja, subjek ini dapat menerapkan kemahiran sosial dalam kalangan pelajar ke arah sebuah masyarakat yang bersatu-padu. Pelajar dapat menganalisis cabaran dan isu-isu hubungan etnik di malaysia. Kesimpulannya, kita haruslah mengekalkan hubungan etnik dalam kalangan masyarakat supaya mencapai Wawasan 2020.