Profile

 profile image

Student

  • 1 review
  • 0 completed
Content 
Instructor 
Provider 
Saya Liew Chii Torng(EIA160062) dari Universiti Malaya. Hubungan etnik membolehkan pelajar membimbing toleransi dan kefahaman antara kaum. Pengenalan kepada sejarah membolehkan kaum lebih memahami antara satu sama lain dan mengeratkan hubungan antara satu sama lain melalui kursus yang mendedahkan tradisi pelbagai kaum kepada pelajar Malaysia