Profile

Hussein Kassim profile image

Hussein Kassim

Student

  • 1 review
  • 0 completed
Content 
Instructor 
Provider 
HUSSEIN BIN KASSIM, Hubungan Etnik Seksyen 102 (Kumpulan 5). Pensyarah: Dr.Nodi Archie, Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan (UMSKAL). Pada pendapat saya, Malaysia adalah sebuah negara yang unik dengan adanya pelbagai kaum, budaya dan bangsa. Subjek Hubungan Etnik ini sangat penting bagi rakyat Malaysia kerana mengajar erti perpaduan dan kerjasama yang perlu disemai dalam kalangan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia juga dapat bersatu dan tolong-menolong antara satu sama lain walaupun berlainan bangsa. Dengan adanya hubungan etnik maka sikap toleransi dan bertolak ansur dapat membawa Malaysia ke arah negara yang lebih maju dan sejahtera tanpa adanya perpecahan dan pergaduhan. Rakyat Malaysia juga dapat bersama-sama membangunkan negara walau rakyat berlainan kaum dan agama. Ini penting agar hala tuju dan matlamat negara dapat di capai bersama-sama tanpa adanya sikap anti dengan kaum dan bangsa lain dalam kalangan rakyat Malaysia.