Profile

SIAH BOON SHEN - profile image

SIAH BOON SHEN -

Student

  • 1 review
  • 0 completed
Content 
Instructor 
Provider 
NAMA : SIAH BOON SHEN N0. MATRIKS : BG17160605 UNIVERSITI SABAH MALAYSIA NAMA PENSYARAH : DR. NORDI ACHIE. Pada pendapat saya, Hubungan Etnik adalah amat penting untuk dikekalkan oleh rakyat di seluruh Malaysia selama-lamanya. Hal ini Demikian kerana Malaysia terdapat berbilang kaum, bangsa, budaya dan ini dapat memupuk perpaduan dalam negara kita. Hubungan etnik ini yang harmonis dapat menjadi anak kunci kepada keseimbangan antara kekukuhan ekonomi dan kestabilan politik negara kita. Masyarakt juga dapat memahami tentang budaya dan adat resam kaum yang diamalkan oleh kaum lain. Ini dapat meningkatkan hubungan antara satu sama alin untuk memupuk perpadauan dalam negara kita. Hubungan etnik juga dapat mengajar sikap toleransi untuk mengelakkan konflict antara rakyat Malaysia dan hal ini dapat mengukuhkan perpaduan dalam negara kita. Pada pengalaman saya, semua rakyat akan bersatu untuk menyokong pemain-pemain bola dalam pertandingan sukan seperti pertandingan badminton, bola sepak dan sebagainya. Pada perayaan kaum, kaum itu akan menyambutkan kaum lain datang ke rumah untuk merayakan sesama dan dapat menjalinkan hubungan antara satu sama lain. Saya berasa amat bangga kerana berada dalam sesuatu negara yang berbilang kaum dan perpaduan atas semua kaum di negara kita. Saya berharap keharmonian antara kaum boleh berkekal supaya negara kita dapat perpaduan dan berkembang dengan maju.