Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Provided by:
9/10 stars
based on  199 reviews
Provided by:
Cost FREE
Start Date TBA

Key Concepts

lightbulb
We've created a summary of key topics covered in this course to help you decide if it's the right one for you. Click individual badges to see more courses on the same topic.

Course Details

Cost

FREE

Upcoming Schedule

 • TBA

Course Provider

OpenLearning online courses
OpenLearning's aim is to inspire, motivate and empower through education. We believe that learning can and should be enjoyable, ongoing, and above all effective. Transformative education enhances people’s abilities, promotes dynamic communication, and fosters a lifelong love of learning. We’re committed to creating fun and interactive communities and want our learning vision to spread far beyond educational institutions, branching into boardrooms, offices, team sports, group work, and righ...
OpenLearning's aim is to inspire, motivate and empower through education. We believe that learning can and should be enjoyable, ongoing, and above all effective. Transformative education enhances people’s abilities, promotes dynamic communication, and fosters a lifelong love of learning. We’re committed to creating fun and interactive communities and want our learning vision to spread far beyond educational institutions, branching into boardrooms, offices, team sports, group work, and right through to retirement. We believe that you should never stop learning, and we want to share our passion for accessible education.Discover yourself through education!

Provider Subject Specialization
Humanities
Arts & Design
990 reviews

Course Description

Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) ini memfokus kepada peranan ilmu ketamadunan dalam membina masyarakat Malaysia berasaskan prinsip-prinsip tamadun bagi mengamalkan semangat hormat menghormati dan berinteraksi dalam masyarakat pelbagai agama. Pengajian ketamadunan ini juga berperanan penting dalam pembinaan tamadun Malaysia agar masyarakat peka dengan isi-isi ketamadunan dan mempunyai sikap positif terhadap dialog budaya dan tamadun.

 

 

Reviews 9/10 stars
199 Reviews for Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Ratings details

 • 5 stars
 • 4 stars
 • 3 stars
 • 2 stars
 • 1 stars
 • 5 stars
 • 4 stars
 • 3 stars
 • 2 stars
 • 1 stars
 • 5 stars
 • 4 stars
 • 3 stars
 • 2 stars
 • 1 stars

Rankings are based on a provider's overall CourseTalk score, which takes into account both average rating and number of ratings. Stars round to the nearest half.

Sort By
Student profile image
Student profile image

Student

10/10 starsTaking Now
3 years, 5 months ago
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Shahida Binti Mohd Aluwi dari kumpulan 9 (TITAS), pelajar Jabatan Geografi di Universiti Malaya. Apa yang saya perolehi daripada video ini adalah kursus TITAS mengandungi dua komponen iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Pendedahan dua komponen ini amat penting kepada pelajar-pelajar supaya mereka dapat memahami lebih mendalam tentang definisi ketamadunan dan sekali gus dapat membentuk ketamadunan pada masa akan datang. Hal ini kerana, pelajar-pelajar merupakan aset yang penting bagi membentuk Malaysia ke arah yang lebih maju dan baik. Selain itu, kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menghayati dan memahami asas-asas ketamadunan yang membentuk Malaysia melalui perbincangan antara mereka bagi menyelesaikan tugasan yang diberikan. Mereka juga boleh berinteraksi dan lebih mengenali masyarakat minoriti yang terdapat di Malaysia. Akhir sekali, kursus ini penting bagi membentuk pera... Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Shahida Binti Mohd Aluwi dari kumpulan 9 (TITAS), pelajar Jabatan Geografi di Universiti Malaya. Apa yang saya perolehi daripada video ini adalah kursus TITAS mengandungi dua komponen iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Pendedahan dua komponen ini amat penting kepada pelajar-pelajar supaya mereka dapat memahami lebih mendalam tentang definisi ketamadunan dan sekali gus dapat membentuk ketamadunan pada masa akan datang. Hal ini kerana, pelajar-pelajar merupakan aset yang penting bagi membentuk Malaysia ke arah yang lebih maju dan baik. Selain itu, kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menghayati dan memahami asas-asas ketamadunan yang membentuk Malaysia melalui perbincangan antara mereka bagi menyelesaikan tugasan yang diberikan. Mereka juga boleh berinteraksi dan lebih mengenali masyarakat minoriti yang terdapat di Malaysia. Akhir sekali, kursus ini penting bagi membentuk peradaban yang berkesan dan melahirkan masyarakat yang bertamadun dari segi pelbagai aspek.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

8/10 stars
3 years, 5 months ago
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Shakira binti Minhad, pelajar Sains Biokesihatan Universiti Malaya, nombor matriks SIK160029. Setelah melihat video tersebut yang secara amnya mengisahkan akan pengenalan mengenai kursus tamadun islam dan tamadun asia, saya telah dapati pelbagai nilai tambah dan kebaikan yang dapat pelajar dapati apabila mengikuti kursus ini. Melalui penerangan yang jelas disampaikan oleh pengajar, pemahaman saya terhadap objektif kursus TITAS dilaksanakan lebih terang dan jelas. Perkara-perkara yang dapat saya simpulkan adalah seseorang pelajar itu bertanggungjawab untuk mengenali dan mempelajari sejarah-sejarah ketamadunan yang dirangkumkan dalam kursus TITAS ini kerana kita dapat pelajari bagaimana untuk membentuk sebuah ketamadunan yang baik dan kuat. Hal ini kerana pelajar merupakan harapan serta penentu masa hadapan dalam membentuk hala tuju dalam proses perkembangan tamadun bagi sesebuah negara itu. Ta... Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Shakira binti Minhad, pelajar Sains Biokesihatan Universiti Malaya, nombor matriks SIK160029. Setelah melihat video tersebut yang secara amnya mengisahkan akan pengenalan mengenai kursus tamadun islam dan tamadun asia, saya telah dapati pelbagai nilai tambah dan kebaikan yang dapat pelajar dapati apabila mengikuti kursus ini. Melalui penerangan yang jelas disampaikan oleh pengajar, pemahaman saya terhadap objektif kursus TITAS dilaksanakan lebih terang dan jelas. Perkara-perkara yang dapat saya simpulkan adalah seseorang pelajar itu bertanggungjawab untuk mengenali dan mempelajari sejarah-sejarah ketamadunan yang dirangkumkan dalam kursus TITAS ini kerana kita dapat pelajari bagaimana untuk membentuk sebuah ketamadunan yang baik dan kuat. Hal ini kerana pelajar merupakan harapan serta penentu masa hadapan dalam membentuk hala tuju dalam proses perkembangan tamadun bagi sesebuah negara itu. Tambahan lagi, negara Malaysia yang terkenal dengan kepelbagaian kaum, kita sebagai pelajar haruslah mengetahui sejarah serta asal usul setiap kaum di Malaysia agar kita dapat bersama-sama mencipta kejayaaan walaupun berlainan latar belakang. Hal ini kerana walaupun kita berbilang bangsa, tapi kita masih berpijak pada tanah yang sama iaitu bumi Malaysia. Disamping itu kita dapat membina ikatan persaudaraan yang lebih kuat sepanjang kursus ini kerana adanya interaksi dan penyelidikan bersama dalam mendalami sejarah Malaysia dengan lebih dekat. Konklusinya, kursus TITAS ini sangat penting bagi para pelajar agar mereka dapat mempunyai kesedaran dalam nilai diri sebagai seorang warganegara Malaysia.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

8/10 starsTaking Now
3 years, 5 months ago
Assalamualaikum dan salam sejahtera, Saya Nur Nazihah Afrina Bt Mustafa pelajar Fakulti Perniagaan dan Perakaunan dari Universiti Malaya. Berdasarkan video ini, saya mendapati bahawa video ini terbahagi kepada dua komponen iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Saya juga berpendapat bahawa kursus TITAS ini merupakan satu landasan untuk para mahasiswa menonjolkan jati diri sebagai rakyat Malaysia. Kursus TITAS ini sangat penting dalam pembinaan peradaban dan pembinaan negara bangsa. Kursus ini dapat memberi peluang kepada mahasiswa untuk lebih memahami tentang ketamadunan sesebuah bangsa. Selain itu, melalui kursus ini mahasiswa dapat berkerjasama dan berinteraksi dengan pelajar-pelajar dari pelbagai kaum, agama dan budaya melalui kerja berkumpulan. Semangat patriotik dan perpaduan secara tidak langsung dapat diterapkan di dalam diri mahasiswa. Di samping itu, saya merasakan kursus ini juga dapat membuka minda mahasiswa untuk lebih me... Assalamualaikum dan salam sejahtera, Saya Nur Nazihah Afrina Bt Mustafa pelajar Fakulti Perniagaan dan Perakaunan dari Universiti Malaya. Berdasarkan video ini, saya mendapati bahawa video ini terbahagi kepada dua komponen iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Saya juga berpendapat bahawa kursus TITAS ini merupakan satu landasan untuk para mahasiswa menonjolkan jati diri sebagai rakyat Malaysia. Kursus TITAS ini sangat penting dalam pembinaan peradaban dan pembinaan negara bangsa. Kursus ini dapat memberi peluang kepada mahasiswa untuk lebih memahami tentang ketamadunan sesebuah bangsa. Selain itu, melalui kursus ini mahasiswa dapat berkerjasama dan berinteraksi dengan pelajar-pelajar dari pelbagai kaum, agama dan budaya melalui kerja berkumpulan. Semangat patriotik dan perpaduan secara tidak langsung dapat diterapkan di dalam diri mahasiswa. Di samping itu, saya merasakan kursus ini juga dapat membuka minda mahasiswa untuk lebih memahami cara hidup ketamadunan di Malaysia. Ketamadunan sesebuah bangsa itu tidak akan berjaya tanpa sokongan masyarakat sekeliling. Oleh itu, kursus TITAS ini penting bagi menggalakkan setiap mahasiswa untuk mempelajarinya kerana mereka merupakan pemimpin masa hadapan.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

8/10 starsTaking Now
3 years, 5 months ago
Assalamualaikum, I am Nurul Musfirah Binti Murad from Institute of Mathematical Science of University of Malaya taking this course for this semester. The previous video told us everything about this course which is TITAS. I hope we as a students and also as a Malaysian, we need to learn and understand further about the culture and background of civilization so that we can produce a united multi-ethnic.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

10/10 starsTaking Now
3 years, 5 months ago
Selamat sejahtera. Nama diberi Bavani Mannathan, Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran dari Universiti Malaya dan sedang mengambil Titas(Kumpulan 7) untuk semester ini. Saya berpendapat bahawa kursus Titas ini mendedahkan pelajar dengan kepelbagaian dan ciri-ciri utama tamadun Islam dan tamadun lain yang wujud di Asia. Ia juga membantu saya untuk memahami latar belakang, agama, bangsa dan budaya sesebuah masyarakat yang wujud di negara dengan lebih terperinci. Video tersebut juga telah memberi pengenalan dan pelbagai informasi tentang komponen-komponen yang terdapat dalam tamadun. Melalui video tersebut saya berasa bahawa sebagai penduduk Malaysia, kita harus mengambil inisiatif untuk mengenali prinsip tamadun supaya dapat mengetahui tentang tamadun Islam, India dan Cina dengan lebih dalam dan membentuk sebuah masyarakat yang bertamadun di negara kita. Terima kasih.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

10/10 starsTaking Now
3 years, 5 months ago
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mohamad Alif Izzad bin Mohd Saiful Thomas dengan nombor matriks SIL160011 merupakan pelajar jurusan Sains Genetik dari Fakulti Sains, Universiti Malaya, yang kini mengambil subjek Tamadun Islam dan Asia Tenggara (TITAS) dari kumpulan praktikum ke-18. Saya mendapati bahawa objektif dan matlamat utama video TITAS ini adalah pendedahan terhadap ilmu tentang ketamadunan dan tentang tamadun-tamadun yang penting yang harus difahami oleh rakyat Malaysia. Terdapat banyak pembelajaran dan pengajaran tentang peradaban serta tamadun Islam dalam kursus yang telah ditawarkan ini. Saya yakin bahawa para pelajar yang terdiri daripada latar belakang yang berbeza dari segi bangsa dan agama, dapat berinteraksi dan menjalinkan hubungan persahabatan yang baik melalui medium pembelajaran ini. Selain itu, ilmu ketamadunan dan sejarah ini memainkan peranan yang penting terhadap generasi baharu terutamanya dalam zam... Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mohamad Alif Izzad bin Mohd Saiful Thomas dengan nombor matriks SIL160011 merupakan pelajar jurusan Sains Genetik dari Fakulti Sains, Universiti Malaya, yang kini mengambil subjek Tamadun Islam dan Asia Tenggara (TITAS) dari kumpulan praktikum ke-18. Saya mendapati bahawa objektif dan matlamat utama video TITAS ini adalah pendedahan terhadap ilmu tentang ketamadunan dan tentang tamadun-tamadun yang penting yang harus difahami oleh rakyat Malaysia. Terdapat banyak pembelajaran dan pengajaran tentang peradaban serta tamadun Islam dalam kursus yang telah ditawarkan ini. Saya yakin bahawa para pelajar yang terdiri daripada latar belakang yang berbeza dari segi bangsa dan agama, dapat berinteraksi dan menjalinkan hubungan persahabatan yang baik melalui medium pembelajaran ini. Selain itu, ilmu ketamadunan dan sejarah ini memainkan peranan yang penting terhadap generasi baharu terutamanya dalam zaman yang serba baru ini. Melalui pembinaan peradaban yang baik, kita boleh memberi contoh dan impak yang wajar kepada generasi yang akan datang, Oleh hal yang demikian, para pelajar hendaklah merebut peluang yang telah diberikan ini dengan menimba seberapa banyak norma-norma serta nilai-nilai murni yang telah didukung dalam kursus ini sebagai kegunaan dan panduan dalam kehidupan. Kursus ini juga mengajar para pelajar untuk sentiasa berfikiran terbuka dan rasional dalam isu semasa mahupun ketamadunan yang dilalui pada zaman sekarang mahupun dahulu. Semangat patriotisme dan ilmu kenegaraan juga merupakan antara elemen terpenting yang dapat diterapkan dalam pembelajaran kursus ini. Oleh itu, para pelajar haruslah berfikiran secara meluas dengan kreatif dan kritis untuk membentuk peradaban pada masa kini. Bukan itu sahaja, hubungan erat antara mereka yang terdiri daripada latar belakang yang berbeza dari segi kaum dan agama dapat dieratkan. Daripada video ini saya dapati tamadun Islam merupakan latar belakang kepada tamadun lain dan tamadun Asia telah memainkan pengaruh yang besar dalam nusantara ini. Melalui pendedahan TITAS saya yakin akan terdetiknya semangat kewarganegaraan Malaysia melalui penglibatan diri dalam aktiviti-aktiviti dan pembelajaran yang terdapat dalam kursus. Rakyat Malaysia haruslah mengetahui ilmu ketamadunan agar mengambil pengajaran dan disiplin yang tinggi dalam diri dalam mendapatkan ilmu. Justeru, saya berpendapat bahawa subjek kursus TITAS ini perlu diteruskan untuk mendidik generasi yang akan datang dalam membina modal insan terbaik.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

8/10 starsTaking Now
3 years, 5 months ago
Salam Sejahtera, saya Lee Wen Pei dari fakulti Perniagaan dan Perakaunan. Saya merupakan pelajar yang mengambil kursus TITAS dalam kumpulan 18 di Universiti Malaya. Menerusi video yang disampaikan oleh Prof. Zaid Ahmad, saya mendapati bahawa kursus ini ditawarkan dalam semua pendidikan tinggi di Malaysia. Kursus ini merangkumi dua bahagian, iaitu tamadun Islam dan tamadun Asia. Pendedahan tentang tamadun Islam dan tamadun Asia memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk lebih memahami latar belakang budaya dan agama dari pelbagai kaum. Melalui pembelajaran kursus ini, pelajar-pelajar yang berbeza kaum dapat berinteraksi dan bertoleransi antara satu sama lain. Hal ini penting agar pelajar-pelajar disedarkan untuk menitikberatkan nilai-nilai murni dan kenegaraan dalam diri mereka. Dengan ini, keharmonian dan perpaduan dapat ditunjukkan dalam kalangan mereka. Kepentingan kursus ini juga adalah untuk menyampaikan ilmu tentang ketamaduna... Salam Sejahtera, saya Lee Wen Pei dari fakulti Perniagaan dan Perakaunan. Saya merupakan pelajar yang mengambil kursus TITAS dalam kumpulan 18 di Universiti Malaya. Menerusi video yang disampaikan oleh Prof. Zaid Ahmad, saya mendapati bahawa kursus ini ditawarkan dalam semua pendidikan tinggi di Malaysia. Kursus ini merangkumi dua bahagian, iaitu tamadun Islam dan tamadun Asia. Pendedahan tentang tamadun Islam dan tamadun Asia memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk lebih memahami latar belakang budaya dan agama dari pelbagai kaum. Melalui pembelajaran kursus ini, pelajar-pelajar yang berbeza kaum dapat berinteraksi dan bertoleransi antara satu sama lain. Hal ini penting agar pelajar-pelajar disedarkan untuk menitikberatkan nilai-nilai murni dan kenegaraan dalam diri mereka. Dengan ini, keharmonian dan perpaduan dapat ditunjukkan dalam kalangan mereka. Kepentingan kursus ini juga adalah untuk menyampaikan ilmu tentang ketamadunan. Prof Zaid Ahmad mengutarakan bahawa tamadun sendiri merupakan konsep penting yang perlu didedahkan kepada pelajar-pelajar sebagai warganegara Malaysia supaya mahasiswa dapat menerapkan nilai kenegaraan selepas menyempurnakan pelajaran di pendidikan tinggi. Pelajar-pelajar dapat memahami nilai-nilai kenegaraan serta asas pembentukan dan pembinaan negara bangsa melalui kursus ini. Hal ini seterusnya membolehkan pelajar-pelajar melibatkan diri dalam perbincangan mengenai ketamadunan yang berlaku di persekitaran mereka dengan wujudnya komunikasi antara mereka dengan masyarakat-masyarakat di luar sana dan khusunya golongan minoriti. Kursus ini penting untuk menyatukan disiplin ilmu dalam satu wadah dan membentukkan pelajar sebagai aset pembina peradaban negara pada masa yang akan datang. Terima kasih.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

8/10 starsTaking Now
3 years, 6 months ago
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Fasha Nadhirah Binti Wan Huzaini dari Fakulti Perniagaan dan Perakaunan Universiti Malaya. Apa yang saya dapat daripada video ini adalah kursus TITAS mengandungi dua komponen iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Pendedahan dua komponen ini amat penting untuk pelajar-pelajar supaya mereka dapat memahami lebih mendalam tentang apa itu ketamadunan dan sekali gus dapat membentuk ketamadunan pada masa akan datang. Hal ini kerana, pelajar-pelajar merupakan aset yang penting bagi membentuk Malaysia ke arah yang lebih baik. Selain itu juga, kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menghayati dan memahami asas-asas ketamadunan yang membentuk Malaysia melalui perbincangan antara mereka bagi menyelesaikan tugasan yang diberikan. Mereka juga boleh berinteraksi dan lebih mengenali masyarakat minoriti yang terdapat di Malaysia. Akhir sekali, kursus ini penting bagi membentuk peradaban sekali gu... Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Fasha Nadhirah Binti Wan Huzaini dari Fakulti Perniagaan dan Perakaunan Universiti Malaya. Apa yang saya dapat daripada video ini adalah kursus TITAS mengandungi dua komponen iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Pendedahan dua komponen ini amat penting untuk pelajar-pelajar supaya mereka dapat memahami lebih mendalam tentang apa itu ketamadunan dan sekali gus dapat membentuk ketamadunan pada masa akan datang. Hal ini kerana, pelajar-pelajar merupakan aset yang penting bagi membentuk Malaysia ke arah yang lebih baik. Selain itu juga, kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menghayati dan memahami asas-asas ketamadunan yang membentuk Malaysia melalui perbincangan antara mereka bagi menyelesaikan tugasan yang diberikan. Mereka juga boleh berinteraksi dan lebih mengenali masyarakat minoriti yang terdapat di Malaysia. Akhir sekali, kursus ini penting bagi membentuk peradaban sekali gus menjadikan Malysia ke arah yang lebih baik.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

8/10 starsTaking Now
3 years, 6 months ago
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, saya Anel bin Musid dari fakulti Perniagaan dan Perakaunan dan merupakan pelajar yang mengambil kursus ini (TITAS) kumpulan 18, di Universiti Malaya. Berdasarkan video yang telah disampaikan oleh Prof. Zaid Ahmad, apa yang saya dapat rangkumkan adalah dengan mengambil kursus titas ini, Pelajar-pelajar yang berbeza latar belakang, agama ,kaum dan budaya dapat mengenali dan berinteraksi antara satu sama lain dengan lebih sebati dalam proses pembelajaran kursus ini. Hal ini demikian, kursus ini membolehkan pelajar-pelajar dapat memahami nilai-nilai ketamadunan apabila mereka saling berinteraksi dalam membuat atau menjayakan tugasan, penyelidikan dan perbincangan secara bersama. Perspektifnya, mereka dapat mengetahui lebih lanjut mengenai ketamadunan yang berlaku di persekitaran mereka dengan wujudnya komunikasi antara mereka dengan masyarakat-masyarakat diluar sana dan gologan minoriti khususnya.... Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, saya Anel bin Musid dari fakulti Perniagaan dan Perakaunan dan merupakan pelajar yang mengambil kursus ini (TITAS) kumpulan 18, di Universiti Malaya. Berdasarkan video yang telah disampaikan oleh Prof. Zaid Ahmad, apa yang saya dapat rangkumkan adalah dengan mengambil kursus titas ini, Pelajar-pelajar yang berbeza latar belakang, agama ,kaum dan budaya dapat mengenali dan berinteraksi antara satu sama lain dengan lebih sebati dalam proses pembelajaran kursus ini. Hal ini demikian, kursus ini membolehkan pelajar-pelajar dapat memahami nilai-nilai ketamadunan apabila mereka saling berinteraksi dalam membuat atau menjayakan tugasan, penyelidikan dan perbincangan secara bersama. Perspektifnya, mereka dapat mengetahui lebih lanjut mengenai ketamadunan yang berlaku di persekitaran mereka dengan wujudnya komunikasi antara mereka dengan masyarakat-masyarakat diluar sana dan gologan minoriti khususnya. Malahan, dapat memberi kesedaran kepada mereka dari aspek nilai diri mereka sendiri. Ilmu tentang ketamadunan dan tamadun itu sendiri merupakan konsep penting yang perlu didedahkan kepada pelajar-pelajar sebagai warganegara Malaysia. Pelajar-pelajar juga dapat memahami nilai-nilai kenegaraan dan asas pembentukan dan pembinaan negara bangsa. Prof. Zaid Ahmad juga mengutarakan kepentingan ilmu peradaban/ketamadunan di mana ia merupakan satu elemen yang penting dalam menyatukan pelbagai disiplin ilmu disatu wadah dan membolehkan pelajar menjadi aset pembina peradaban negara pada masa hadapan. Terima Kasih.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

10/10 starsCompleted
3 years, 6 months ago
Assalamuialaikum dan salam sejahtera, saya Nur Arina Syazwani binti Yusri merupakan pelajar Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (Hubungan Etnik kumpulan 5). Berdasarkan video yang telah disampaikan oleh Prof.Zaid Ahmad, saya dapat mengetahui bahawa Tamadun Islam Tamdun Asia merupakan satu kursus yang ditawarkan kepada para pelajar di institusi pengajian tinggi Malaysia. Selain tiu, dengan melihat video ini juga, saya dapat mempelajari secara mendalam mengenai tamadun lain. Pendedahan terhadap ilmu tentang ketamadunan dan tentang tamadun-tamadun lain harus difahami oleh rakyat Malaysia. Jusreru, rakyat Malaysia haruslah mengetahui ilmu ketamadunan ini agar pengajaran dan disiplin tinggi dapat diterapkan dalam diri. Kesimpulannya, saya dapat pelajari bahawa kursus ini adalah amat penting untuk pelajar mendalami secara meluas mengenai hal-hal berkaitan masyarakat,budaya,kaum dan juga latar belakang Malaysia.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
 profile image
 profile image

10/10 starsTaking Now
 • 0 reviews
 • 0 completed
3 years, 6 months ago
SALAM SEJAHTERA, NAMA saya Dhevisha a/p Sukumarran dari fakulti kejuruteraan University Malaya. Berdasarkan video yang telah disampaikan ole Prof.Zaid Ahmad, saya mengetahui bahawa kursus tamadun islam dan tamadun Asia merupakan satu kursus yang ditawarkan kepada para pelajar di institusi pengajian tinggi Malaysia, Kursus ini terdiri daripada dua komponen iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia yang terdiri daripada Tamadun Cina dan Tamadun India. Kurikulum ini berasaskan kepada semangat pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Kursus ini terdiri daripada dua perkara penting iaitu ilmu tentang ketamadunan dan ilmu tentang-tamadun-tamadun yang penting dan harus difahami. Melalui video ini, saya juga dapat mempelajari bahawa Tamadun Islam merupakan latar belakang peradapan negara Malaysia. Tamadun Asia yang lain juga mempenyuai pengaruh yang besar. Pada asasnya kursus TITAS dibentuk dalam rangka pembinaan negara dan bangsa. Kurs... SALAM SEJAHTERA, NAMA saya Dhevisha a/p Sukumarran dari fakulti kejuruteraan University Malaya. Berdasarkan video yang telah disampaikan ole Prof.Zaid Ahmad, saya mengetahui bahawa kursus tamadun islam dan tamadun Asia merupakan satu kursus yang ditawarkan kepada para pelajar di institusi pengajian tinggi Malaysia, Kursus ini terdiri daripada dua komponen iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia yang terdiri daripada Tamadun Cina dan Tamadun India. Kurikulum ini berasaskan kepada semangat pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Kursus ini terdiri daripada dua perkara penting iaitu ilmu tentang ketamadunan dan ilmu tentang-tamadun-tamadun yang penting dan harus difahami. Melalui video ini, saya juga dapat mempelajari bahawa Tamadun Islam merupakan latar belakang peradapan negara Malaysia. Tamadun Asia yang lain juga mempenyuai pengaruh yang besar. Pada asasnya kursus TITAS dibentuk dalam rangka pembinaan negara dan bangsa. Kursus ini berperanan untuk memberi ruang kepada para pelajar untuk mendapat pendedahan di peringkat akhir pendidikan formal mereka iaitu istitusi pengajian tinggi. Kursus ini juga memberi kesedaran kepada para pelajar dari segi nilai diri mereka sebagai warganegara Malaysia. Melalui kursus ini pelajar berpeluang untuk berjumpa dan berinteraksi dengan pelajar lain dari segi disiplin, latar belakang, agama, budaya, kaum dan juga bangsa. Pelajar seterusnya dapat melibatkan diri dalam perbincangan yang akan secara langsung memberi kesedaran yang betapa penting dalam memahami dan menghayati nilai-nilai kenegaraan asas pembentukan negara Malaysia. Saya juga mempelajari bahawa konteks kursus ini adalah pering kerana kursus ini mempunyai perspektif yang besar tentang beradapan negara ini yang amat penting dan dapat menentukan hala tuju dan dan rupa bentuk beradapan yan akan di bina pada masa hadapan. Selain itu, ilmu ini dapat menyatukan pelbagai disiplin ilmu dalam satu wadah yang dapat menyedarkan pelajar tentang peranan mereka apabila mereka keluar dari institusi pengajian tinggi.Pelajar juga akan mendapat peluang unyuk menjalankan tugasan-tugasan mereka bersama ,mengenai masyarakat termasuk masyarakat minoriti, berinteraksi dan menjalankan penyelidikan bersama dan juga bincang tentang hal-hal berkaitan negara. Secara konklusinya, saya dapat pelajari bahawa kursus ini adalah amat penting untuk pelajar mendalami secara luas mengenai hal - hal berkaitan masyarakat,budaya,kaum dan juga latar belakng Malaysia.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

8/10 starsTaking Now
3 years, 6 months ago
Saya Musfirah Binti Mustafa merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Pentadbiran di Universiti Malaya (TITAS, Kumpulan 18). Setelah menonton video singkat tadi, saya mendapati dengan mempelajari Tamadun Islam dan Tamadun Asia ialah kita dapat mempelajari secara mendalam mengenai tamadun lain. Kita juga dapat mengemukakan dan berkongsi pendapat mengenai ketamadunan. Pembelajaran secara terbuka amatlah perlu untuk didtitikberatkan supaya dapat membuka minda generasi masa kini.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

8/10 starsTaking Now
3 years, 6 months ago
Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Engku Siti Zakirah binti Raja Hasan merupakan pelajar Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, TITAS Kumpulan 7. Setelah saya menonton video tersebut saya dapati bahawa objektif video TITAS ini adalah pendedahan terhadap ilmu tentang ketamadunan dan tentang tamadun-tamadun yang penting yang harus difahami oleh rakyat Malaysia. Kursus yang ditawarkan kepada saya ini didapati terdapat banyak pembelajaran dan pengajaran tentang peradaban dan tamadun Islam dan lain-lain. Melalui kursus ini saya yakin, para pelajar dapat mempelajari dan berinteraksi dengan para pelajar lain yang terdiri daripada pelbagai budaya secara lebih aktif dan rapat. Saya dapati, ilmu tentang ketamadunan ini amat penting untuk membina peradaban kita yang dapat dilihat oleh generasi akan datang. Melalui pembinaan peradaban yang baik, kita boleh memberi contoh dan impak yang wajar kepada generasi yang akan d... Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Engku Siti Zakirah binti Raja Hasan merupakan pelajar Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, TITAS Kumpulan 7. Setelah saya menonton video tersebut saya dapati bahawa objektif video TITAS ini adalah pendedahan terhadap ilmu tentang ketamadunan dan tentang tamadun-tamadun yang penting yang harus difahami oleh rakyat Malaysia. Kursus yang ditawarkan kepada saya ini didapati terdapat banyak pembelajaran dan pengajaran tentang peradaban dan tamadun Islam dan lain-lain. Melalui kursus ini saya yakin, para pelajar dapat mempelajari dan berinteraksi dengan para pelajar lain yang terdiri daripada pelbagai budaya secara lebih aktif dan rapat. Saya dapati, ilmu tentang ketamadunan ini amat penting untuk membina peradaban kita yang dapat dilihat oleh generasi akan datang. Melalui pembinaan peradaban yang baik, kita boleh memberi contoh dan impak yang wajar kepada generasi yang akan datang, Oleh itu, para pelajar haruslah mendalami peradaban dan tamadun yang terdapat di Asia ini selain daripada tamadun Islam untuk mengambil nilai murni peradaban yang dahulu dan menjadikannya sebagai pengajaran. Melalui kursus ini juga, para pelajar dapat membuka minda mereka agar tidak sentiasa berfikiran sempit sehingga menyebabkan rosaknya tamadun dan budaya yang telah dibina sejak bertahun dahulu. Para pelajar juga perlu tahu betapa pentingnya pembelajaran TITAS ini dalam menerapkan semangat patriotik dan ilmu kewarganegaraan itu dalam diri. Oleh itu, para pelajar haruslah berfikiran secara meluas dengan kreatif dan kritis untuk membentuk peradaban pada masa kini. Melalui kursus TITAS ini, para pelajar dapat berinteraksi dan berpeluang mempelajari secara lebih mendalam tentang budaya dan warisan yang terdapat di Malaysia. Dengan ini, hubungan erat antara mereka yang terdiri daripada latar belakang yang berbeza dari segi kaum dan agama dapat dieratkan. Daripada video ini saya dapati tamadun Islam merupakan latar belakang kepada tamadun lain dan tamadun Asia telah memainkan pengaruh yang besar dalam nusantara ini. Melalui pendedahan TITAS saya yakin akan terdetiknya semangat kewarganegaraan Malaysia melalui penglibatan diri dalam aktiviti-aktiviti dan pembelajaran yang terdapat dalam kursus. Rakyat Malaysia haruslah mengetahui ilmu ketamadunan agar mengambil pengajaran dan disiplin yang tinggi dalam diri dalam mendapatkan ilmu. Justeru, saya berpendapat dengan terdapatnya Open Learning maka minat para pelajar dalam mempelajari TITAS secara talian dapat ditingkatkan.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Yuslee Yung profile image
Yuslee Yung profile image
8/10 starsTaking Now
 • 0 reviews
 • 0 completed
3 years, 6 months ago
Assalamualaikum and Hi. My name is Yuslee Yung. I am a first year Biomedical Engineer From Engineering Faculty of University Malaya. Matrix Card No of KIB160053 From this video, I learned that the subject TITAS focuses on role of civilization of Malaysian society. This subject explains about history, principles, values and significance of civilization studies in Malaysia as well as other part of the world especially Islamic countries. Students will be exposed to the importance of values and interaction in multi religious society. It gives me so much more new knowledge, and also about few things that I know but I don't understand, but now I did. Apart from the whole concept of learning the theory, learning from this video is such a good approach because I got learn from another medium other than books. It gets interesting in a good way. Other than that, in this subject I also learn a lot about good values, and be able to instil the... Assalamualaikum and Hi. My name is Yuslee Yung. I am a first year Biomedical Engineer From Engineering Faculty of University Malaya. Matrix Card No of KIB160053 From this video, I learned that the subject TITAS focuses on role of civilization of Malaysian society. This subject explains about history, principles, values and significance of civilization studies in Malaysia as well as other part of the world especially Islamic countries. Students will be exposed to the importance of values and interaction in multi religious society. It gives me so much more new knowledge, and also about few things that I know but I don't understand, but now I did. Apart from the whole concept of learning the theory, learning from this video is such a good approach because I got learn from another medium other than books. It gets interesting in a good way. Other than that, in this subject I also learn a lot about good values, and be able to instil them in me through the learning process and group work. From the group work, I learned on how to build good relationship with other members, even though we came from different background in race and religion. It's actually so fun because I also get to build my soft skills and much more.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

10/10 starsTaking Now
3 years, 6 months ago
Assalamualaikum and Hi. My name is Nur Hidayah binti Abdul Razak. I am a first year Business Administration student from Faculty Business Administration & Accountancy University Malaya. From this video, I learned that the subject TITAS focuses on role of civilization of Malaysian society. This subject is really important because it teaches us crucial roles on civilization issue. This subject also explains about history, principles, values and significance of civilization studies in Malaysia as well as other part of the world especially Islamic countries. Students will be exposed to the importance of values and interaction in multi religious society. Without learning this subject, I wouldn't know much about civilization studies, and would probably take lightly regarding this matter. It gives me so much more new knowledge, and also about few things that I know but I don't understand, but now I did. Apart from the whole concept of learn... Assalamualaikum and Hi. My name is Nur Hidayah binti Abdul Razak. I am a first year Business Administration student from Faculty Business Administration & Accountancy University Malaya. From this video, I learned that the subject TITAS focuses on role of civilization of Malaysian society. This subject is really important because it teaches us crucial roles on civilization issue. This subject also explains about history, principles, values and significance of civilization studies in Malaysia as well as other part of the world especially Islamic countries. Students will be exposed to the importance of values and interaction in multi religious society. Without learning this subject, I wouldn't know much about civilization studies, and would probably take lightly regarding this matter. It gives me so much more new knowledge, and also about few things that I know but I don't understand, but now I did. Apart from the whole concept of learning the theory, learning from this video is such a good approach because I got learn from another medium other than books. It gets interesting in a good way. Other than that, in this subject I also learn a lot about good values, and be able to instil them in me through the learning process and group work. From the group work, I learned on how to build good relationship with other members, even though we came from different background in race and religion. It's actually so fun because I also get to build my soft skills and much more.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

8/10 starsTaking Now
3 years, 6 months ago
Assalamualaikum dan selama sejahtera, saya Muhammad Saniy bin Ramli dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan dari kumpulan 1 dalam subjek titas. Dari tayangan video di atas, subjek titas ini menekankan dan mededahkan tamadun di dalam masyarakat Malaysia dan subjek ini jugak wajib diambil oleh pelajar di universiti awam. tujuan subjek ini adalah untuk memupuk keperhatinan mengenai isu isu tamadun kepada para pelajar dan masyarakat. Pada masa kini yang serba moden dan berteknologi terkehadapan, para pelajar tidak tahu dan kurang mempunyai ilmu dan pengetahuan mengenai tamadun asia dan tamadun islam. Oleh itu, subjek ini akan membantu dan membuka mata para pelajar mengenai tamadun tamadun islam dan asia. Subjek ini akan meneragkan sejarah,prinsip,nilai dan tamadun yang ketara di dalam malaysia dan asia terutama negara islam. Dalam subjek ini jugak, pelajar akan didedahkan dengan kepentingan nilai nilai, peghormatan dan interaksi didalam ... Assalamualaikum dan selama sejahtera, saya Muhammad Saniy bin Ramli dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan dari kumpulan 1 dalam subjek titas. Dari tayangan video di atas, subjek titas ini menekankan dan mededahkan tamadun di dalam masyarakat Malaysia dan subjek ini jugak wajib diambil oleh pelajar di universiti awam. tujuan subjek ini adalah untuk memupuk keperhatinan mengenai isu isu tamadun kepada para pelajar dan masyarakat. Pada masa kini yang serba moden dan berteknologi terkehadapan, para pelajar tidak tahu dan kurang mempunyai ilmu dan pengetahuan mengenai tamadun asia dan tamadun islam. Oleh itu, subjek ini akan membantu dan membuka mata para pelajar mengenai tamadun tamadun islam dan asia. Subjek ini akan meneragkan sejarah,prinsip,nilai dan tamadun yang ketara di dalam malaysia dan asia terutama negara islam. Dalam subjek ini jugak, pelajar akan didedahkan dengan kepentingan nilai nilai, peghormatan dan interaksi didalam masyarakat pelbagai agama supaya dapat memberi kesedaran kepada para pelajar amat pentingnya perkara perkara diatas contohnya menghormati agama agama lain dan jangan mengkeji atau mengejek sesuatu agama kerana kita duduk didalam masyarakat yang berbilang agama. Antara topik yang ada dalam subjek ini adalah pengenalan tamadun,interaksi antara tamadun,dialog antara tamadun, tamadun islam, tamadun mealyu, tamadun india, tamadun cina dan isu isu semasa didalam tamadun islam. Topik topik yang berada dalam subjek ini amat bermanfaat kepada para pelajar supaya dapat memperlihatkan kemajuan tamadun tamadun lain untuk kita jadikan sebagai satu panduan dan dapat mengambil pengajaran. Pada padangan islam pula, ia amat memberi kesedaran rohani kepada para pelajar malahan dapat menerangkan sesuatu itu dengan lebih dalam supaya memberi input input islam didalam seorang pelajar islam. Program mooc ini amat membantu para pelajar untuk bertukar tukar idea dan pendapat tentang subjek titas ini.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

8/10 starsTaking Now
3 years, 6 months ago
Assalamualaikum dan salam sejahtera,saya Muhamad Kamil Imran Bin Abdul Wahab,pelajar tahun dua fakulti kejuruteraan,Universiti Malaya daripada Kumpulan 1(TITAS).Melalui video ini,pelajar akan mempelajari tentang sejarah tamadun islam dan asia yang dimana,seringkali diambil mudah orang sesetengah golongan sepatutnya dipelajari bagi menjadi pengetahuan dalam membidas unsur yang dapat mengoyahkan aqidah diri. Video ini menunjukkan bahawa terdapat pelbagai perkembangan tamadun islam di asia melalui perkembangan aktiviti perdangangan di asia. Melalui pembinaan bangunan yang berunsurkan keislaman seperti tulisan khat , corak hiasan al-Quran dan sebagainya. Disamping pembinaan bentuk bangunan yang mempunyai unsur keislaman seperti kubah, marma, bertakhtakan warna keemasan dan putih, lambang bulan sabit serta bintang yang imej kepada tamadun islam.Melalui subjek ini pelajar akan dapat memperlajari mengenai kepetingan tamadun islam dan asia ... Assalamualaikum dan salam sejahtera,saya Muhamad Kamil Imran Bin Abdul Wahab,pelajar tahun dua fakulti kejuruteraan,Universiti Malaya daripada Kumpulan 1(TITAS).Melalui video ini,pelajar akan mempelajari tentang sejarah tamadun islam dan asia yang dimana,seringkali diambil mudah orang sesetengah golongan sepatutnya dipelajari bagi menjadi pengetahuan dalam membidas unsur yang dapat mengoyahkan aqidah diri. Video ini menunjukkan bahawa terdapat pelbagai perkembangan tamadun islam di asia melalui perkembangan aktiviti perdangangan di asia. Melalui pembinaan bangunan yang berunsurkan keislaman seperti tulisan khat , corak hiasan al-Quran dan sebagainya. Disamping pembinaan bentuk bangunan yang mempunyai unsur keislaman seperti kubah, marma, bertakhtakan warna keemasan dan putih, lambang bulan sabit serta bintang yang imej kepada tamadun islam.Melalui subjek ini pelajar akan dapat memperlajari mengenai kepetingan tamadun islam dan asia dalam mengekalkan keharmonian tamadun yang terbina. Perpanduan di Malaysia yang meliputi pelbagai aspek perlu dipelajari dalam memahami aspek kaum lain seperti melayu, india, cina dan entik bumiputera yang mempunyai aspek tersendiri yang perlu difahami secara terbuka
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Azreen Rahim profile image
Azreen Rahim profile image
10/10 starsTaking Now
 • 0 reviews
 • 0 completed
3 years, 6 months ago
Assalamualaikum dan salam sejahtera . Saya , Muhammad Azreen Bin Rahim , pelajar tahun dua , semester dua , mengambil kursus Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal , Universiti Malaya dari kumpulan 14(TITAS) .Video ini menerangkan tentang perkembangan tamadun islam yang seiring dengan perkembangan tamadun asia. Perkembangan tamdun islam di asia melalui perkembangan aktiviti perdangangan di asia. Melalui pembinaan bangunan yang berunsurkan keislaman seperti tulisan khat , corak hiasan al-quraan dan sebagainya. Disamping pebinaan bentuk bangunan yang mempunyai unsur keislaman seperti kubah, marma, bertakhtakan warna keemasan dan putih, lambang bulan sabit serta bintang yang imej kepada tamadun islam. Seiring dengan perkembangan tamadun asia dalam agama seperti budha, hindu dan sebagainya yang perkambanga asia seperti pembinanaan tokong dan berhala. TITAS telah telah menjadi subjek disetiap universiti yang wajib di pelajari pelajar dalam m... Assalamualaikum dan salam sejahtera . Saya , Muhammad Azreen Bin Rahim , pelajar tahun dua , semester dua , mengambil kursus Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal , Universiti Malaya dari kumpulan 14(TITAS) .Video ini menerangkan tentang perkembangan tamadun islam yang seiring dengan perkembangan tamadun asia. Perkembangan tamdun islam di asia melalui perkembangan aktiviti perdangangan di asia. Melalui pembinaan bangunan yang berunsurkan keislaman seperti tulisan khat , corak hiasan al-quraan dan sebagainya. Disamping pebinaan bentuk bangunan yang mempunyai unsur keislaman seperti kubah, marma, bertakhtakan warna keemasan dan putih, lambang bulan sabit serta bintang yang imej kepada tamadun islam. Seiring dengan perkembangan tamadun asia dalam agama seperti budha, hindu dan sebagainya yang perkambanga asia seperti pembinanaan tokong dan berhala. TITAS telah telah menjadi subjek disetiap universiti yang wajib di pelajari pelajar dalam memahami perkembangan tamdun islam di asia. Hal ini menjadi perkara wajib bagi pelajar yang merupakan generasi muda dalam memahami tamadun islam dan tamadun asia. Perkara ini telah mewujudan kepelbagai hubungan etnik dan agama yang seiring melalui perkembangan tamadun isalm dan asia lebih- lebih lagi di Malaysia yang mempunyai kemasyrakatan yang harmoni. Melalui subjek ini pelajar akan dapat memperlajari mengenai kepetingan tamadun islam dan asia dalam mengekalkan keharmonian tamadun yang terbina. Perpanduan di Malaysia yang meliputi pelbagai aspek perlu dipelajari dalam memahami aspek kaum lain seperti melayu, india, cina dan entik bumiputera yang mempunyai aspek tersendiri yang perlu difahami secara terbuka.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

10/10 starsTaking Now
3 years, 6 months ago
Assalammualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sri Mulyati Binti Setu daripada Jabatan Geografi dalam Sarjana Muda Geografi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, dari kumpulan 14, TITAS. Pada pendapat saya, terbaiknya kos universiti seperti TITAS di seluruh istitusi pengajian tidak kira di IPTA atau IPTS, kolej komuniti, politeknik, dan lain-lain lebih menggalakkan kami sebagai seorang pelajar mengenali sesama sendiri walaupun permulaan perkenalan dalam kelas TITAS berlainan bangsa dan agama dalam ahli kumpulan lagi seronok bakal melalui pembentagan, perbincangan untuk setiap tugasan. Dalam TITAS juga diberi pendedahan pasal tamadun yang dulunya pernah kita sendiri belajar di alam sekolah menengah dan cuba di praktikkan di zaman universiti melalui kos ini iaitu menghasilkan video berasaskan nilai -nilai tamadun malaysia dan tamadun asia dalam pembangunnan negara. Sebagai sebahagian masyarakat Malaysia kita sendiri akan ... Assalammualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sri Mulyati Binti Setu daripada Jabatan Geografi dalam Sarjana Muda Geografi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, dari kumpulan 14, TITAS. Pada pendapat saya, terbaiknya kos universiti seperti TITAS di seluruh istitusi pengajian tidak kira di IPTA atau IPTS, kolej komuniti, politeknik, dan lain-lain lebih menggalakkan kami sebagai seorang pelajar mengenali sesama sendiri walaupun permulaan perkenalan dalam kelas TITAS berlainan bangsa dan agama dalam ahli kumpulan lagi seronok bakal melalui pembentagan, perbincangan untuk setiap tugasan. Dalam TITAS juga diberi pendedahan pasal tamadun yang dulunya pernah kita sendiri belajar di alam sekolah menengah dan cuba di praktikkan di zaman universiti melalui kos ini iaitu menghasilkan video berasaskan nilai -nilai tamadun malaysia dan tamadun asia dalam pembangunnan negara. Sebagai sebahagian masyarakat Malaysia kita sendiri akan mencorak peradaban tamadun kita untuk mestikan asanya peradab serta nilai itu di malaysia tidak terus lenyap dari nilai-nilai ketamadunan yang sedia ada. Sekian. Kos universiti seperti TITAS banyak memberi pelbagai jenis sejarah dan menceritakan segala kisah budaya dan maksud tamadun terdahulu untuk diketahui pelajar universiti sekarang oleh itu kos ini lebih baik di diterapkan dalam proses pembelajaran kini. Kos ini juga banyak memperkenalkan tokoh tokoh yang terdahulu dalam tamadun Islam, tamadun Cina serta tamadun India. Nilai-nilai seperti menghormati budaya dan agama lkaum lain juga diterapkan bagi menerapkan pelbagai nilai murni dalam diri pelajar universiti. TITAS juga telah diberitahu untuk membuat video hal ini membuka peluang pelajar untuk mengetahui pelbagai keadaan persekitaran alam sekitar yang berlaku di tempat kajian yang telah dipilih oleh setiap kumpulan oleh itu hal ini boleh memberi peluang berkerjasama dan membuka minda pelajar untuk mengetahui sejarah dan perbandingan yang berlaku pada zaman dulu dan pada zaman sekarang yang penuh dengan pembangunan yang pesat teknologi yang berbeza dari dulu. Semoga kos ini memberi peluang dan ruang untuk kita meneroka nilai menarik.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

10/10 starsTaking Now
3 years, 6 months ago
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nakib Qayyum, pelajar tahun satu, semesterdua dari Fakulti sains komputer dan teknologi maklumat , Universiti Malaya. Selepas menonton video ini, Pendapat saya Massive Open Online Course(MOOC) merupakan satu cara yang bagus untuk menarik perhatian para pelajar untuk belajar sesuatu kursus. Video-video ini membolehkan kami belajar dengan lebih seronok dan tidak berasa bosan. Cara ini amat berkesan kerana kami lebih senang untuk faham sesuatu topik dan budaya kaum lain. Selain itu, kita juga dapat mempelajari tentang tamadun yang berbeza agar kita dapat tahu mengenali sesuatu kaum dengan lebih mendalam dan menghormati agama dan kepercayaan mereka. Para pelajar juga banyak didedahkan mengenai nilai-nilai moral dan ilmiah yang terdapat dalam setiap bangsa dan kaum agar dapat diterapkan di dalam diri para pelajar demi melahirkan seorang pelajar yang berakhlak mulia. Oleh yang demikian, pembelajara... Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nakib Qayyum, pelajar tahun satu, semesterdua dari Fakulti sains komputer dan teknologi maklumat , Universiti Malaya. Selepas menonton video ini, Pendapat saya Massive Open Online Course(MOOC) merupakan satu cara yang bagus untuk menarik perhatian para pelajar untuk belajar sesuatu kursus. Video-video ini membolehkan kami belajar dengan lebih seronok dan tidak berasa bosan. Cara ini amat berkesan kerana kami lebih senang untuk faham sesuatu topik dan budaya kaum lain. Selain itu, kita juga dapat mempelajari tentang tamadun yang berbeza agar kita dapat tahu mengenali sesuatu kaum dengan lebih mendalam dan menghormati agama dan kepercayaan mereka. Para pelajar juga banyak didedahkan mengenai nilai-nilai moral dan ilmiah yang terdapat dalam setiap bangsa dan kaum agar dapat diterapkan di dalam diri para pelajar demi melahirkan seorang pelajar yang berakhlak mulia. Oleh yang demikian, pembelajaran TITAS ini merupakan sebuah medium penyatuan pelbagai kaum dan merupakan sesuatu perkara yang amat penting dalam menentukan masa depan negara.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
NG YONG HENG STUDENT profile image
NG YONG HENG STUDENT profile image
8/10 starsTaking Now
 • 1 review
 • 0 completed
3 years, 6 months ago
Selamat sejahtera. Nama saya Ng Yong Heng, pelajar tahun pertama, semester kedua dari Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, Universiti Malaya, TITAS kumpulan 14. Melalui subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS), saya dapat mempelajari tentang peranan ilmu ketamadunan dalam membina masyarakat Malaysia berasaskan prinsip-prinsip tamadun bagi mengamalkan semangat hormat menghormati dan berinteraksi dalam masyarakat pelbagai agama. Pengajian ketamadunan ini juga berperanan penting dalam pembinaan tamadun Malaysia agar masyarakat peka dengan isi-isi ketamadunan dan mempunyai sikap positif terhadap dialog budaya dan tamadun. Selain itu, saya juga mempelajari tentang apa yang sebenarnya yang berlaku dalam sejarah tamadun umat manusia khususnya di sebelah Asia bahasa yang berlaku bukanlah pertembungan dan konflik tamadun tetapi sebaliknya interaksi membangun, pertukaran idea dan budaya hasil dari proes pinjam memimjam antara tamadun. Tamadun... Selamat sejahtera. Nama saya Ng Yong Heng, pelajar tahun pertama, semester kedua dari Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, Universiti Malaya, TITAS kumpulan 14. Melalui subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS), saya dapat mempelajari tentang peranan ilmu ketamadunan dalam membina masyarakat Malaysia berasaskan prinsip-prinsip tamadun bagi mengamalkan semangat hormat menghormati dan berinteraksi dalam masyarakat pelbagai agama. Pengajian ketamadunan ini juga berperanan penting dalam pembinaan tamadun Malaysia agar masyarakat peka dengan isi-isi ketamadunan dan mempunyai sikap positif terhadap dialog budaya dan tamadun. Selain itu, saya juga mempelajari tentang apa yang sebenarnya yang berlaku dalam sejarah tamadun umat manusia khususnya di sebelah Asia bahasa yang berlaku bukanlah pertembungan dan konflik tamadun tetapi sebaliknya interaksi membangun, pertukaran idea dan budaya hasil dari proes pinjam memimjam antara tamadun. Tamadun-tamadun ini tentunya mempunyai pencapaian dan keunikan yang berbeza antara satu sama lain. Interaksi budaya yang berlaku iaitu bermula dengan proses pembudayaan yang menggabungkan masyarakat berbilang etnik sebelum membentuk interaksi tamadun. Proses interaksi ini membawa kepada perkongsian nilai, pemikiran, institusi dan keinsanan. Interaksi merupakan hubungan aktif yang saling bertindak balas atau saling mempengaruhi antara satu sama lain. Di samping itu, agama, pegangan nilai, bahasa, budaya, adat dan sistem sosial mempengaruhi interaksi pelbagai tamadun. Pengajian tamadun adalah penting pada masa kini agar mengenali keunggulan tamadun kuno, kelebihan dan kelemahan masa dahulu dan kini bagi merencana strategi masa hadapan. Berdasarkan pengajian ini, pemahaman tentang latar belakang masyarakat, sistem kepercayaan agama dan kepelbagaian budaya pada tamadun silam. Dengan ini, kita dapat menyemat persefahaman sesama rakyat dan sikap hormat-menghormati dalam kalangan rakyat yang berasal dari pelbagai agama, keturunan, bangsa dan budaya di negara kita. Seterusnya, melalui pembelajaran tamadun, rakyat dapat mengambil iktibar dari masa silam dan melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang berfikiran lebih luas, berpandangan global dan melengkapkan ilmu dan memupuk serta membentuk tiang negara di masa hadapan. Oleh itu, dengan adanya sistem Open Learning ini saya dapat belajar subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) dengan lebih efektif berbanding membaca buku subjek (TITAS). Sistem ini juga menghubungkan pelajar universiti-universiti seluruh Malaysia yang mengambil subjek ini dapat berbincang serta menukar pendapat dan ilmu sesama lain.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

10/10 stars
3 years, 6 months ago
Selamat sejahtera. Nama saya Chin San Sian. asal daripada Klang Selangor. Saya merupakan pelajar Universiti Malaya , Kursus yang saya ambil adalah ekonomi dari fakulti ekonomi dan pentadbiran tahun pertama semester dua. Saya berasa bangga kerana menpunyai peluang untuk mengambil subjek TITAS dan nama penuhnya adalah Tamadun Islam Dan Tamadun Asia.daripada kumpulan 14. Belajar melalui internet merupakan salah satu cara yang baik untuk menpelajari subject TITAS kerana ini dapat menjimatkan masa pelajar dan mendapatkan lebih banyak maklumat daripada internet. Selain itu, belajar melalui internet dapat menarik perhatian dan senang untuk pelajar. Open learning dapat memainkan peranan yang amat baik untuk pelajar membelajari subjek ini dengan lebih semangat dan gembira. Oleh itu, saya dapat memahami tentang video yang mengenai dengan TITAS dengan jelas. Salah satu faktor adalah kerana video ini adalah menarik yang berkaitan dengan topik y... Selamat sejahtera. Nama saya Chin San Sian. asal daripada Klang Selangor. Saya merupakan pelajar Universiti Malaya , Kursus yang saya ambil adalah ekonomi dari fakulti ekonomi dan pentadbiran tahun pertama semester dua. Saya berasa bangga kerana menpunyai peluang untuk mengambil subjek TITAS dan nama penuhnya adalah Tamadun Islam Dan Tamadun Asia.daripada kumpulan 14. Belajar melalui internet merupakan salah satu cara yang baik untuk menpelajari subject TITAS kerana ini dapat menjimatkan masa pelajar dan mendapatkan lebih banyak maklumat daripada internet. Selain itu, belajar melalui internet dapat menarik perhatian dan senang untuk pelajar. Open learning dapat memainkan peranan yang amat baik untuk pelajar membelajari subjek ini dengan lebih semangat dan gembira. Oleh itu, saya dapat memahami tentang video yang mengenai dengan TITAS dengan jelas. Salah satu faktor adalah kerana video ini adalah menarik yang berkaitan dengan topik yang dibincangkan, dimana ia membolehkan sesuatu topik itu lebih mudah difahami. Saya juga dapati cara penyampaian video ini sangat mudah difahami kerana ia menggunakan bahasa yang mudah. , Selepas menonton video ini, saya dapat lebih memahami objektif kursus TITAS ini diperkenalkan dan dijadikan kursus yang wajib diambil oleh pelajar-pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam(IPTA).Subjek ini adalah amat penting untuk dibelajari oleh remaja Malaysia. Melalui subjek ini, saya dapat memahami sejarah tentang tamadun islam dan tamadun asia dengan lebih mendalam. Oleh itu, latar belakang masyarakat dan tamadun,budaya-budaya orang Asia dan juga tokoh-tokoh tamadun Malaysia dikenali oleh saya dengan lebih jelas. Ia bukannya menambahkan ilmu pengetahuan saya sahaja, tetapi mengalakkan saya untuk memupuk semangat patriotik, toleransi dan hormat-menghormati tokoh-tokoh tamadun. Di samping itu, saya berasa para pelajar dapat membuka minda mereka agar tidak sentiasa berfikiran sempit sehingga menyebabkan rosaknya tamadun dan budaya yang telah dibina sejak bertahun dahulu. Para pelajar juga perlu tahu betapa pentingnya pembelajaran TITAS ini dalam menerapkan semangat patriotik dan ilmu kewarganegaraan itu dalam diri. Oleh itu, para pelajar haruslah berfikiran secara meluas dengan kreatif dan kritis untuk membentuk peradaban pada masa kini. Kesimpulan, Titas merupakan salah satu subjek yang amat baik dilaksanakan kerana ia dapat memberi pendedahan secara menyeluruh kepada mahasiswa mahasiswi mengenai sejarah peradaban dunia disamping membuka minda pelajar untuk menjadi lebih terbuka dalam menerima sesuatu budaya kaum yang lain asalkan tidak membatasi norma-norma kehidupan sesebuah kaum atau masyarakat.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Chi Xuan Ng profile image
Chi Xuan Ng profile image
8/10 starsTaking Now
 • 1 review
 • 0 completed
3 years, 6 months ago
Selamat sejahtera,nama diberi ialah Ng Chi Xuan,asal dari Pahang.Kursus yang saya ambil ialah Ekonomi dan fakulti ekonomi dan pentadbiran.Sem ini, saya mendapat peluang untuk belajar Titas.Saya dari kumpulan 14.Open learning adalah satu platform yang sangat baik untuk pelajar belajar titas dengan senang,gembira dan tanpa tekanan.Video-video itu merupakan cara yang sangat menarik untuk pelajar belajar.Pada era globalisasi,pelajar lebih suka belajar melalui internat kerana menjimat masa dan juga tidak bosan.Video tersebut menbantu saya lebih jelas tentang Titas.Titas dalam nama penuh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia merupakan satu subjek yang amat pentang untuk semua remaja.Titas dapat memupuk sikap patriotik untuk semua pelajar universiti.Melalui titas,saya lebih memahami sejarah tentang tamadun Islam dan tamandun Asia.Saya menambah ilmu pengetahuan melalui titas.Antaranya,latar belakang masyarakat dan tamadun,budaya-budaya orang Asia... Selamat sejahtera,nama diberi ialah Ng Chi Xuan,asal dari Pahang.Kursus yang saya ambil ialah Ekonomi dan fakulti ekonomi dan pentadbiran.Sem ini, saya mendapat peluang untuk belajar Titas.Saya dari kumpulan 14.Open learning adalah satu platform yang sangat baik untuk pelajar belajar titas dengan senang,gembira dan tanpa tekanan.Video-video itu merupakan cara yang sangat menarik untuk pelajar belajar.Pada era globalisasi,pelajar lebih suka belajar melalui internat kerana menjimat masa dan juga tidak bosan.Video tersebut menbantu saya lebih jelas tentang Titas.Titas dalam nama penuh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia merupakan satu subjek yang amat pentang untuk semua remaja.Titas dapat memupuk sikap patriotik untuk semua pelajar universiti.Melalui titas,saya lebih memahami sejarah tentang tamadun Islam dan tamandun Asia.Saya menambah ilmu pengetahuan melalui titas.Antaranya,latar belakang masyarakat dan tamadun,budaya-budaya orang Asia dan juga tokoh-tokoh tamadun.Sebagai seorang rakyat,memahami tentang latar belakang tamadun adalah tanggungjawab kita. Selain itu,remaja hari ini adalah peminpin masa depan.Titas sebagai rujukan untuk mahasiswa hari ini fikir dan mengeluarkan idea-idea baru dalam pentadbiran negara pada masa depan.Di samping itu,titas juga memupuk kemahiran sampingan untuk saya. Antaranya,berani untuk bersuara di depan,cara untuk buat video,cara untuk menyediakan bahan-bahan untuk bentangan,cara untuk mendapatkan maklumat.Seterusnya,Saya juga dapat mengenali kawan-kawan dari kursus-kursus lain melalui titas.Hal ini demikian kerana saya dapat peluang untuk menbuat kerja kumpulan bersama dengan pelajar dari kursus lain.Titas juga memupuk nilai kepercayaan kepada tuhan.Kita mestilah yakin dengan kewujudan tuhan sebagai pecipta alam.Kesimpulannya,Titas sangat penting untuk mahasiswa-mahasiswa supaya para mahasiswa lebih memahami tentang tamadun Asia. Melalui Titas,saya berasa amat bersyukur sebagai seorang rakyat Malaysia.Saya berharap subjek Titas dapat kekal pada masa depan dan para mahasiswa dapat peluang untuk menbelajari subjek Titas.Open learning adalah idea yang sangat baik dan berjaya untuk mempromosikan subjek Titas kepada para mahasiswa secara santai dan relax.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
 profile image
 profile image

10/10 starsTaking Now
 • 0 reviews
 • 0 completed
3 years, 6 months ago
Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Saya Nur Adila Binti Ismail, pelajar tahun pertama, semester kedua dari Fakulti Perniagaan Dan Perakaunan, Universiti Malaya, TITAS kumpulan 14. Selepas menonton video ini, saya dapati Massive Open Online Course(MOOC) merupakan satu inisiatif yang bagus untuk menarik para pelajar untuk belajar sesuatu kursus kerana melalui MOOC, pelajar dapat bertukar pendapat mengenai kursus tersebut dengan semua pelajar di seluruh dunia dari pelbagai bangsa dan agama. Selain itu, MOOC juga menyediakan video-video menarik yang berkaitan dengan topik yang dibincangkan, dimana ia membolehkan sesuatu topik itu lebih mudah difahami. Saya juga dapati cara penyampaian video ini sangat mudah difahami kerana ia menggunakan bahasa yang mudah. Di samping itu, pembelajaran melalui atas talian ini dapat menarik minat lebih ramai pelajar kerana generasi kini berminat untuk menggunakan teknologi untuk belajar. Oleh ... Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Saya Nur Adila Binti Ismail, pelajar tahun pertama, semester kedua dari Fakulti Perniagaan Dan Perakaunan, Universiti Malaya, TITAS kumpulan 14. Selepas menonton video ini, saya dapati Massive Open Online Course(MOOC) merupakan satu inisiatif yang bagus untuk menarik para pelajar untuk belajar sesuatu kursus kerana melalui MOOC, pelajar dapat bertukar pendapat mengenai kursus tersebut dengan semua pelajar di seluruh dunia dari pelbagai bangsa dan agama. Selain itu, MOOC juga menyediakan video-video menarik yang berkaitan dengan topik yang dibincangkan, dimana ia membolehkan sesuatu topik itu lebih mudah difahami. Saya juga dapati cara penyampaian video ini sangat mudah difahami kerana ia menggunakan bahasa yang mudah. Di samping itu, pembelajaran melalui atas talian ini dapat menarik minat lebih ramai pelajar kerana generasi kini berminat untuk menggunakan teknologi untuk belajar. Oleh itu, pada pandangan saya, dengan adanya open learning untuk kursus TITAS ini, ia dapat menarik minat lebih ramai pelajar untuk mempelajari kursus ini. lebih Mengenai subjek TITAS, selepas menonton video ini, saya dapat lebih memahami objektif kursus TITAS ini diperkenalkan dan dijadikan kursus yang wajib diambil oleh pelajar-pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam(IPTA). Bagi saya, mempelajari kursus TITAS membolehkan pelajar lebih memahami dan mendalami tentang sejarah, nilai dan kepentingan tamadun kepada manusia. Pelajar dapat mengetahui dengan lebih mendalam apa yang dimaksudkan dengan tamadun dan sejarahnya. Selain mendalami ilmu ketamadunan Asia dan tamadun Islam, pelajar juga dapat mempelajari ketamadunan pelbagai bangsa seperti melayu, cina dan india. Pelajar dapat mengetahui budaya, warisan dan pegangan angama bagi setiap budaya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum dan bangsa, ilmu tentang perkara ini adalah sangat penting kerana dengan ini, masalah ketidaksefahaman dikalangan pelbagai bangsa dan kaum dapat dielakkan kerana wujudnya rasa hormat dan tingginya semangat patriotik dalam diri. Dengan ini, saya dapat rumuskan ilmu ketamadunan amat penting kepada semua manusia agar kita semua dapat mengambil pengajaran daripada tamadun yang dahulu. Oleh itu, para pelajar perlu mengambil serius tentang perkara ini kerana mereka merupakan harapan untuk generasi yang akan datang. Ilmu tentang ketamadunan ini perlu diserapkan dan diajarkan kepada setiap generasi.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
RAJAVARTHINITHURUPATHKUMARIKAE profile image
RAJAVARTHINITHURUPATHKUMARIKAE profile image
10/10 starsTaking Now
 • 0 reviews
 • 0 completed
3 years, 6 months ago
Salam hormat, saya Puspanathan A/L Pungavanam,pelajar tahun satu, semester kedua, Jabatan Geografi, Universiti Malaya. Saya akan membahagikan ulasan saya kepada tiga bahagian, yakni kandungan, metodologi persembahan video ini, dan daripada segi bekalan sumber video ini. Pertama, kandungan video ini amat mudah untuk difahami saya. Hal ini demikian kerana kandungan video ini telah dinyatakan dengan jelas tujuan dan fokus utama mengenai Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) dengan bahasa yang mudah difahami pelajar tanpa sebarang perkataan bombastik. Natijahnya kewajipan bertamadun, sama ada konsep tamadun Islam mahupun tamadun Asia dapat dijelaskan pelajar dengan mudah, releven, dan terperinci. Secara relatifnya video ini juga telah mendedahkan dan memberi penisafan kepada saya agar menghargai nilai-nilai murni sesuatu tamadun, khususnya tamadun majmuk Malaysia dan hubungan silaturahim serta kewajipan bertoleransi antara satu s... Salam hormat, saya Puspanathan A/L Pungavanam,pelajar tahun satu, semester kedua, Jabatan Geografi, Universiti Malaya. Saya akan membahagikan ulasan saya kepada tiga bahagian, yakni kandungan, metodologi persembahan video ini, dan daripada segi bekalan sumber video ini. Pertama, kandungan video ini amat mudah untuk difahami saya. Hal ini demikian kerana kandungan video ini telah dinyatakan dengan jelas tujuan dan fokus utama mengenai Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) dengan bahasa yang mudah difahami pelajar tanpa sebarang perkataan bombastik. Natijahnya kewajipan bertamadun, sama ada konsep tamadun Islam mahupun tamadun Asia dapat dijelaskan pelajar dengan mudah, releven, dan terperinci. Secara relatifnya video ini juga telah mendedahkan dan memberi penisafan kepada saya agar menghargai nilai-nilai murni sesuatu tamadun, khususnya tamadun majmuk Malaysia dan hubungan silaturahim serta kewajipan bertoleransi antara satu sama lain demi mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Seterusnya persembahan pembentang berupa kontingen, kredibiliti, dan kuanlitatif telah memberi penerangan umum mengenai kursus ini. Perkara ini bermaksud,saya telah mendapat pendedahan umum mengenai kebudayaan ketamadunan di Malaysia, khususnya tentang kursus ini. Contohnya, pengasimilasian tiga etnik utama di Malaysia, yakni menerusi jenis-jenis makanan, pakaian-pakaian dan lain-lain yang berasaskan kepentingan toleransi antara ketiga-tiga etnik ini. Pendek kata, saya dapat kesedaran mengenai hubungan silaturahim antara pelbagai tamadun yang wujud di Malaysia dengan sumir. Di samping itu, media yang digunakan pembentang telah memudahkan saya mengakses, mengambarkan, dan menganalisis serta menarik miinat untuk mengetahui lebih berkaitan tamadun dalam masa yang terhad. Akhrnya, daripada segi bekalan sumber pula, video ini telah memberi maklumat bahawa sumber utama kewujudan kursus ini merupakan Kerajaan Malaysia, telah memartabatkan keperluan tamadun bagi rakyat Malaysia khususnya kepada generasi muda. Sehubungan dengan itu, saya jelas bahawa negara ini telah dibentuk berdasarkan kontrak afiliasi antara tamadun Islam, Cina( Hwang He) dan Tamadun India. Perkara ini dapat dikukuhkan dengan perayaan yang disambut sepanjang tahun di Malaysia, malah yang telah menjadi suatu daya tarikan para pelancong dari seantaro dunia ke Malaysia. Oleh itu, galakan kerajaan kepada para golongan muda menerusi kursus ini telah menjadi sumber asas pengukuhan interaksi baik antara pelbagai kaum di Malaysia, khususnya kepada bakal pengharung-pengharung negara. Maka saya telah mendapat pandangan jelas yang mengenai kursus ini dan kepentingan bertamadun dengan kata yang ringkas.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

8/10 starsTaking Now
3 years, 6 months ago
Dr. ZURAINI JAMIL@OSMAN NUR SHAHIRAH BT ABDUL RAZAK (D20161072965) ISM REKA BENTUK (PENGIKLANAN) (SEM 2) KUMPULAN E Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mengenai subjek Titas,apa yang boleh saya simpulkan ialah, sepanjang pembelajaran subjek ini,topik-topik yang diketengahkan dapat membantu saya untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang apa itu tamadun dan bagaimana sesebuah tamadun itu berkembang dari satu frasa ke frasa yang lebih membangun. Hal ini kerana,mahasiswa dan mahasiswi negara akan didedahkan dengan peradaban awal,ketamadunan sesebuah negara dan pelbagai lagi. Ini dapat dijelaskan dengan pendedahan awal mengenai tamadun-tamadun besar dunia yang sering menjadi kajian penyelidikan ahli-ahli penyelidik terdahulu. Disamping itu,subjek Titas juga dapat mendidik generasi pelapis masa kini untuk lebih menghargai segala kemakmuran dan keamanan yang dikecapi dan menjadikan segala bencana,kejatuhan mahupun peperang... Dr. ZURAINI JAMIL@OSMAN NUR SHAHIRAH BT ABDUL RAZAK (D20161072965) ISM REKA BENTUK (PENGIKLANAN) (SEM 2) KUMPULAN E Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mengenai subjek Titas,apa yang boleh saya simpulkan ialah, sepanjang pembelajaran subjek ini,topik-topik yang diketengahkan dapat membantu saya untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang apa itu tamadun dan bagaimana sesebuah tamadun itu berkembang dari satu frasa ke frasa yang lebih membangun. Hal ini kerana,mahasiswa dan mahasiswi negara akan didedahkan dengan peradaban awal,ketamadunan sesebuah negara dan pelbagai lagi. Ini dapat dijelaskan dengan pendedahan awal mengenai tamadun-tamadun besar dunia yang sering menjadi kajian penyelidikan ahli-ahli penyelidik terdahulu. Disamping itu,subjek Titas juga dapat mendidik generasi pelapis masa kini untuk lebih menghargai segala kemakmuran dan keamanan yang dikecapi dan menjadikan segala bencana,kejatuhan mahupun peperangan yang berlaku pada tamandun-tamadun terdahulu mahupun dinegara lain sebagai satu iktibar dan pengajaran. Tidak lupa juga,subjek ini turut mengangkat nilai-nilai sejarah dan peradaban Melayu,Cina dan India dan menyemai semangat patriotik dalam kalangan para pelajar yang berbilang kaum dan bangsa. Sebagai seorang yang beragama Islam, ini secara tidak langsung telah membantu saya untuk mengenali dengan lebih mendalam tentang Tamadun Islam seperti perkembangan agama islam itu sendiri yang telah tersebar dengan meluasnya dari satu negara ke negara yang lain. Tidak dinafikan juga pendedahan tentang tamadun-tamadun yang lain telah membuka minda saya untuk berfikir dengan lebih jauh dan membuatkan saya berminat untuk mengkaji dan membaca dengan lebih terperinci mengenai pelbagai tamadun agung yang wujud sebelum ini. Akhir kata, subjek Titas merupakan salah satu subjek yang amat baik dilaksanakan kerana ia dapat memberi pendedahan secara menyeluruh kepada mahasiswa mahasiswi mengenai sejarah peradaban dunia disamping membuka minda pelajar untuk menjadi lebih terbuka dalam menerima sesuatu budaya kaum yang lain asalkan tidak membatasi norma-norma kehidupan sesebuah kaum atau masyarakat. Sekian dari saya,terima kasih.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

10/10 starsTaking Now
3 years, 6 months ago
Selamat sejahtera, Nama saya Chen Juin Yean, asal daripada Kuantan Pahang. Kursus yang saya ambil adalah ekonomi dari fakulti of ekonomi dan pentadbiran. Pada sem ini, saya mendapati peluang untuk belajar subjek TITAS dan nama penuhnya adalah Tamadun Islam Dan Tamadun Asia. Saya dari kumpulan 14 agak berkerjasama dengan ahli kumpulan saya untuk menyelesaikan kerja-kerja dalam subjek ini. Pada zaman ini, pelajar lebih berminat untuk belajar melalui internet. Hal itu kerana internet dapat menjimat masa, menarik dan senang. Open learning dapat memainkan peranan yang amat baik untuk pelajar membelajari subjek ini dengan lebih semangat dan gembira. Dengan itu, saya dapat membelajari dan memahami TITAS dengan lebih jelas dengan video-video yang berada dalam internet. Subjek ini adalah amat penting untuk dibelajari oleh remaja Malaysia. Melalui subjek ini, saya dapat memahami sejarah tentang tamadun islam dan tamadun asia dengan lebih menda... Selamat sejahtera, Nama saya Chen Juin Yean, asal daripada Kuantan Pahang. Kursus yang saya ambil adalah ekonomi dari fakulti of ekonomi dan pentadbiran. Pada sem ini, saya mendapati peluang untuk belajar subjek TITAS dan nama penuhnya adalah Tamadun Islam Dan Tamadun Asia. Saya dari kumpulan 14 agak berkerjasama dengan ahli kumpulan saya untuk menyelesaikan kerja-kerja dalam subjek ini. Pada zaman ini, pelajar lebih berminat untuk belajar melalui internet. Hal itu kerana internet dapat menjimat masa, menarik dan senang. Open learning dapat memainkan peranan yang amat baik untuk pelajar membelajari subjek ini dengan lebih semangat dan gembira. Dengan itu, saya dapat membelajari dan memahami TITAS dengan lebih jelas dengan video-video yang berada dalam internet. Subjek ini adalah amat penting untuk dibelajari oleh remaja Malaysia. Melalui subjek ini, saya dapat memahami sejarah tentang tamadun islam dan tamadun asia dengan lebih mendalam. Oleh itu, latar belakang masyarakat dan tamadun,budaya-budaya orang Asia dan juga tokoh-tokoh tamadun Malaysia dikenali oleh saya dengan lebih jelas. Ia bukannya menambahkan ilmu pengetahuan saya sahaja, tetapi mengalakkan saya untuk memupuk semangat patriotik, toleransi dan hormat-menghormati tokoh-tokoh tamadun. Di samping itu, ia merupakan tangungjawab semua remaja untuk membelajari TITAS kerana kami adalah pemimpin Malaysia pada masa hadapan. Dengan memahami TITAS, kami dapat mengeluarkan lebih banyak idea yang kreatif dan inovatif untuk mentadbir dan membangunkan Malaysia. Selain itu, TITAS dapat membantu saya untuk memupuk kemahiran sampingan yang sangat berguna. Ia adalah sikap berani bersuara depan orang ramai, cara-cara membuat video yang baik,cara untuk mendapatkan maklumat, berterang sesuatu dengan sopan, teratur dan mudah difahami dan berkerjasama antara ahli kumpulan dari pelbagai kaum. Seterusnya, sikap berdikari juga dapat diamalkan oleh saya untuk menyelesaikan kerja yang diberi sebagai seorang ahli kumpulan saya. Kesimpulannya, subjek TITAS adalah sangat memanfaatkan dan penting untuk dibelajari sebagai seorang mahasiswa Malaysia. Oleh itu, saya berasa sangat bersyukur sebagai warga Malaysia. saya berharap semua mahasiswa kekal berpeluang untuk membelajari subjek ini pada masa hadapan. Open learning ini amat berjaya untuk menbantu pelajar dengan mempromosikan TITAS.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
sarah shukri profile image
sarah shukri profile image
8/10 starsTaking Now
 • 1 review
 • 0 completed
3 years, 6 months ago
Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Sarah Yasreen binti Mohammad Shukri merupakan pelajar Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya, TITAS Kumpulan 14. Setelah saya menonton video saya dapati objektif video TITAS ini adalah pendedahan terhadap ilmu tentang ketamadunan dan tentang tamadun-tamadun yang penting yang harus difahami oleh rakyat Malaysia. Kursus yang ditawarkan kepada saya ini didapati terdapat banyak pembelajaran dan pengajaran tentang peradaban dan tamadun Islam dan lain-lain. Melalui kursus ini saya yakin, para pelajar dapat mempelajari dan berinteraksi dengan para pelajar lain yang terdiri daripada pelbagai budaya secara lebih aktif dan rapat. Saya dapati, ilmu tentang ketamadunan ini amat penting untuk membina peradaban kita yang dapat dilihat oleh generasi akan datang. Melalui pembinaan peradaban yang baik, kita boleh memberi contoh dan impak yang wajar kepada generasi yang akan datang, Oleh itu, para pelajar ... Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Sarah Yasreen binti Mohammad Shukri merupakan pelajar Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya, TITAS Kumpulan 14. Setelah saya menonton video saya dapati objektif video TITAS ini adalah pendedahan terhadap ilmu tentang ketamadunan dan tentang tamadun-tamadun yang penting yang harus difahami oleh rakyat Malaysia. Kursus yang ditawarkan kepada saya ini didapati terdapat banyak pembelajaran dan pengajaran tentang peradaban dan tamadun Islam dan lain-lain. Melalui kursus ini saya yakin, para pelajar dapat mempelajari dan berinteraksi dengan para pelajar lain yang terdiri daripada pelbagai budaya secara lebih aktif dan rapat. Saya dapati, ilmu tentang ketamadunan ini amat penting untuk membina peradaban kita yang dapat dilihat oleh generasi akan datang. Melalui pembinaan peradaban yang baik, kita boleh memberi contoh dan impak yang wajar kepada generasi yang akan datang, Oleh itu, para pelajar haruslah mendalami peradaban dan tamadun yang terdapat di Asia ini selain daripada tamadun Islam untuk mengambil nilai murni peradaban yang dahulu dan menjadikannya sebagai pengajaran. Melalui kursus ini juga, para pelajar dapat membuka minda mereka agar tidak sentiasa berfikiran sempit sehingga menyebabkan rosaknya tamadun dan budaya yang telah dibina sejak bertahun dahulu. Para pelajar juga perlu tahu betapa pentingnya pembelajaran TITAS ini dalam menerapkan semangat patriotik dan ilmu kewarganegaraan itu dalam diri. Oleh itu, para pelajar haruslah berfikiran secara meluas dengan kreatif dan kritis untuk membentuk peradaban pada masa kini. Melalui kursus TITAS ini, para pelajar dapat berinteraksi dan berpeluang mempelajari secara lebih mendalam tentang budaya dan warisan yang terdapat di Malaysia. Dengan ini, hubungan erat antara mereka yang terdiri daripada latar belakang yang berbeza dari segi kaum dan agama dapat dieratkan. Daripada video ini saya dapati tamadun Islam merupakan latar belakang kepada tamadun lain dan tamadun Asia telah memainkan pengaruh yang besar dalam nusantara ini. Melalui pendedahan TITAS saya yakin akan terdetiknya semangat kewarganegaraan Malaysia melalui penglibatan diri dalam aktiviti-aktiviti dan pembelajaran yang terdapat dalam kursus. Rakyat Malaysia haruslah mengetahui ilmu ketamadunan agar mengambil pengajaran dan disiplin yang tinggi dalam diri dalam mendapatkan ilmu. Justeru, saya berpendapat dengan terdapatnya Open Learning maka minat para pelajar dalam mempelajari TITAS secara talian dapat ditingkatkan.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Ng Chi Xuan profile image
Ng Chi Xuan profile image
8/10 starsTaking Now
 • 1 review
 • 0 completed
3 years, 6 months ago
Selamat sejahtera,nama diberi ialah Ng Chi Xuan,asal dari Pahang.Kursus yang saya ambil ialah Ekonomi dan fakulti ekonomi dan pentadbiran.Sem ini, saya mendapat peluang untuk belajar Titas.Saya dari kumpulan 14.Open learning adalah satu platform yang sangat baik untuk pelajar belajar titas dengan senang,gembira dan tanpa tekanan.Video-video itu merupakan cara yang sangat menarik untuk pelajar belajar.Pada era globalisasi,pelajar lebih suka belajar melalui internat kerana menjimat masa dan juga tidak bosan.Video tersebut menbantu saya lebih jelas tentang Titas.Titas dalam nama penuh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia merupakan satu subjek yang amat pentang untuk semua remaja.Titas dapat memupuk sikap patriotik untuk semua pelajar universiti.Melalui titas,saya lebih memahami sejarah tentang tamadun Islam dan tamandun Asia.Saya menambah ilmu pengetahuan melalui titas.Antaranya,latar belakang masyarakat dan tamadun,budaya-budaya orang Asia... Selamat sejahtera,nama diberi ialah Ng Chi Xuan,asal dari Pahang.Kursus yang saya ambil ialah Ekonomi dan fakulti ekonomi dan pentadbiran.Sem ini, saya mendapat peluang untuk belajar Titas.Saya dari kumpulan 14.Open learning adalah satu platform yang sangat baik untuk pelajar belajar titas dengan senang,gembira dan tanpa tekanan.Video-video itu merupakan cara yang sangat menarik untuk pelajar belajar.Pada era globalisasi,pelajar lebih suka belajar melalui internat kerana menjimat masa dan juga tidak bosan.Video tersebut menbantu saya lebih jelas tentang Titas.Titas dalam nama penuh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia merupakan satu subjek yang amat pentang untuk semua remaja.Titas dapat memupuk sikap patriotik untuk semua pelajar universiti.Melalui titas,saya lebih memahami sejarah tentang tamadun Islam dan tamandun Asia.Saya menambah ilmu pengetahuan melalui titas.Antaranya,latar belakang masyarakat dan tamadun,budaya-budaya orang Asia dan juga tokoh-tokoh tamadun.Sebagai seorang rakyat,memahami tentang latar belakang tamadun adalah tanggungjawab kita. Selain itu,remaja hari ini adalah peminpin masa depan.Titas sebagai rujukan untuk mahasiswa hari ini fikir dan mengeluarkan idea-idea baru dalam pentadbiran negara pada masa depan.Di samping itu,titas juga memupuk kemahiran sampingan untuk saya. Antaranya,berani untuk bersuara di depan,cara untuk buat video,cara untuk menyediakan bahan-bahan untuk bentangan,cara untuk mendapatkan maklumat.Seterusnya,Saya juga dapat mengenali kawan-kawan dari kursus-kursus lain melalui titas.Hal ini demikian kerana saya dapat peluang untuk menbuat kerja kumpulan bersama dengan pelajar dari kursus lain.Titas juga memupuk nilai kepercayaan kepada tuhan.Kita mestilah yakin dengan kewujudan tuhan sebagai pecipta alam.Kesimpulannya,Titas sangat penting untuk mahasiswa-mahasiswa supaya para mahasiswa lebih memahami tentang tamadun Asia. Melalui Titas,saya berasa amat bersyukur sebagai seorang rakyat Malaysia.Saya berharap subjek Titas dapat kekal pada masa depan dan para mahasiswa dapat peluang untuk menbelajari subjek Titas.Open learning adalah idea yang sangat baik dan berjaya untuk mempromosikan subjek Titas kepada para mahasiswa secara santai dan relax.
Was this review helpful? Yes0
 Flag
Student profile image
Student profile image

Student

8/10 stars
3 years, 6 months ago
Selamat Sejahtera dan Salam Satu Malaysia. Saya Hiew Weng Kei dari TITAS Kumpulan 14. Kursus yang saedang dibelajari ialah Ekonomi dan Pendabiran,Universiti Malaya. Open learning TITAS dapat membantu saya dengan rakan menjalankan tugas kita sacara lebih mudah. Selain itu,apa yang saya dapat dari TITAS ialah Agama merupakan pegangan yang harus ada dalam setiap individu. Kehidupan manusia akan tergoyah apabila tidak wujudnya agama. Agama berperanan untuk membangunkan tamadun manusia dari segi pembentukan pandangan seseorang dan sebuah masyarakat seta tingkah laku mereka dalam kehidupan seharian. Ini dapat dilihat dari segi perilaku, pertuturan dan gaya hidup seseorang. Tamadun digunakan untuk menggambarkan kemajuan sesebuah masyarakat dari segi ilmu pengetahuan dan fizikal. Tamadun dibina atas latar budaya sesuatu masyarakat maka sistem kepercayaan dan keagamaan tidak dapat dinafi sebagai faktor perkembangan tamadun. Antara tamadun yan... Selamat Sejahtera dan Salam Satu Malaysia. Saya Hiew Weng Kei dari TITAS Kumpulan 14. Kursus yang saedang dibelajari ialah Ekonomi dan Pendabiran,Universiti Malaya. Open learning TITAS dapat membantu saya dengan rakan menjalankan tugas kita sacara lebih mudah. Selain itu,apa yang saya dapat dari TITAS ialah Agama merupakan pegangan yang harus ada dalam setiap individu. Kehidupan manusia akan tergoyah apabila tidak wujudnya agama. Agama berperanan untuk membangunkan tamadun manusia dari segi pembentukan pandangan seseorang dan sebuah masyarakat seta tingkah laku mereka dalam kehidupan seharian. Ini dapat dilihat dari segi perilaku, pertuturan dan gaya hidup seseorang. Tamadun digunakan untuk menggambarkan kemajuan sesebuah masyarakat dari segi ilmu pengetahuan dan fizikal. Tamadun dibina atas latar budaya sesuatu masyarakat maka sistem kepercayaan dan keagamaan tidak dapat dinafi sebagai faktor perkembangan tamadun. Antara tamadun yang yang pernah muncul iaitu India, Mesir Purba, Huang Ho dan Indus-Ganges. Kehidupan bermoral tinggi merupakan elemen penting untuk dalam perkembangan tamadun. Agama banyak mempengaruhi sifat seseorang individu serta pandangan mereka dalam kehidupan seharian. Bukti seperti Batu Bersurat Terengganu mengesahkan agama Islam menjadi anutan masyarakat dan pemerintah. Oleh itu, ini dapat melihat bahawa agama membawa kepentingan terhadap sesebuah tamadun dan dapat menjadi sebagai pemangkin kepada pembangunan tamadun
Was this review helpful? Yes0
 Flag

Rating Details


 • 5 stars
 • 4 stars
 • 3 stars
 • 2 stars
 • 1 stars
 • 5 stars
 • 4 stars
 • 3 stars
 • 2 stars
 • 1 stars
 • 5 stars
 • 4 stars
 • 3 stars
 • 2 stars
 • 1 stars

Rankings are based on a provider's overall CourseTalk score, which takes into account both average rating and number of ratings. Stars round to the nearest half.